Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er zijn verschillende situaties waarin jouw gegevens door Morgen Gezonder Op verzameld worden.

 

Doel van gegevensverzameling

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Morgen Gezonder Op.

1. Het volgen van het blog

Je kunt het blog van Morgen Gezonder Op volgen door je email adres achter te laten wanneer je aangeeft het blog te willen volgen. Je krijgt dan een mail wanneer er een nieuwe blog gepubliceerd wordt. De blogs zijn gericht op kennisdeling of  hebben het doel je te inspireren. Wanneer je je aanmeldt voor het volgen van het blog wordt alleen je email adres verzameld en uitsluitend gebruikt om nieuwe blogberichten te sturen naar jouw mailadres. Op het moment dat je je uitschrijft voor het volgen van het blog worden je gegevens verwijderd.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Morgen Gezonder Op via de website. In het contactformulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer.

3. Coaching

Wanneer je via Morgen Gezonder Op Coaching aanvraagt, wordt er een persoonlijk dossier aangelegd. Dit dossier is verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en noodzakelijk voor een goed advies. Als je een verzoek voor coaching indient, ga ik ervan uit dat je akkoord bent met deze privacyverklaring.

Je dossier bevat gegevens over je gezondheid en over de behandeling. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie ook ‘Factuur’ hieronder).

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt wenst te worden van je gegevens, zal Morgen Gezonder Op je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

4. Factuur

Wanneer je een dienst afneemt bij Morgen Gezonder Op worden de volgende gegevens verzameld om een factuur te kunnen maken:
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling diëtist’
• De kosten van het consult

 

Ontvangers

De gegevens die Morgen Gezonder Op ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  • Google

De e-mail van Morgen Gezonder Op wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

  • WordPress

De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Morgen Gezonder Op zijn op de servers van WordPress opgeslagen.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Morgen Gezonder Op, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het volgen van het blog

Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in WordPress. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de email die je ontvangt.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Morgen Gezonder Op via het contactformulier of de mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Coaching

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Beveiliging van gegevens

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De  persoonsgegevens die door Morgen Gezonder Op worden verzameld zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een uniek wachtwoord (beheerd door middel van een wachtwoordmanager) en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Morgen Gezonder Op. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die je gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt je bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url in je adresbalk.

De behandelend diëtist van Morgen Gezonder Op heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Onbevoegden hebben geen toegang tot je gegevens. Daarnaast geldt de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).